Systémy lehkých fasád

  1. Výroba vždy přesně na míru
  2. Možnost volby jakékoliv barvy
  3. Jednoduché montáže = úspora času a nákladů
  4. Výborné akustické a tepelné vlastnosti

Fasády, jejíž základní systém je doplněn o širokou škálu sloupků a příčníků, jsou schopné reagovat na různé potřeby a estetické konstrukce architektonických projektů prostřednictvím integrálních řešení. Základní profily rozměrů jsou od 16 mm až do 230 mm pro sloupy, od 22.5 mm do 205.5 mm pro příčníky a stejně jako doplňkové příslušenství jsou kompatibilní pro všechny fasády. Kompletní sada těchto profilů a jejich mechanických spojů dovoluje realizaci všech typů fasád (vertikální, šikmé, s pravým úhlem 90 º, polygonální) a řešení při zasklívání skly velkých rozměrů a hmotností.
>> Katalog ke stažení