Systém Cor-60 s PTM

Možnost křídel a zasklívacích lišt rovných a zaoblených.

 

Technické údaje

 

Zvuková izolace

Maximální zasklení: 45 mm

Maximální zvuková izolace Rw=48 dB

Součinitel prostupu tepla

Uw od 1,0 (W/m²K)

Konzultovat typ, rozměry a sklo

Možnosti otevírání

Vnitřní otevírání:

otevíravé,otevíravě-sklopné, skládací, sklopně-posuvné a sklopné.

Vnější otevírání:

otevíravé, ven-výklopné, otáčivé kolem osy horizontální nebo vertikální.

otvor otvor otvor otvor otvor otvor otvor otvor otvor

Části / Tloušťka stěny profilů

Části

Rám – 60 mm

Křídlo – 68 mm

Tloušťka stěny profilů

Okno 1,6 mm

Dveře 1,6 mm

Šířka polyamidové vložky 24 mm

Maximální rozměry / Maximální hmotnost

Maximální rozměry

Šířka (L)= 1.500 mm

Výška (H)= 2.600 mm

*Okno 1 křídlo, otevíravě-sklopné

Maximální hmotnost/křídlo 120 Kg

Pro další typy okna maximální hmotnost a roměry konzultovat.

Kategorie dosažené ve zkušebně

Průvzdušnost (EN 12208:2000):
TŘÍDA 4

Vodotěsnost (EN 12208:2000):
TŘÍDA E1200

Odolnost proti větru (EN 12210:2000):
TŘÍDA C5

Zkouška na referenčním okně 1,20 × 1,16 m.
2 křídla

Povrchové úpravy

Možnost dvoubarevnosti

Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)

Lakované imitace dřeva

Antibakteriální lakování

Eloxování

 

Systémy oken a dveří pantových

  • Náhled -
  • Náhled +

 

Řez