Dveře Millennium FR s PTM

Nový systém protipožárních dveří s klasifikací třídy EI260 požární ochrany, který nabízí řešení na požadavky bezpečnosti v případě vzniku požáru tím, že umožňuje rozdělení objektu do požárních úseků a evakuaci jejich uživatelů.

Koplanární profily se stavební hloubkou 80 mm, rovnými liniemi, stěnami tloušťky 2,2 mm a šířkou přerušení tepelného mostu 35 mm nabízejí požární odolnost po dobu
60 minut. Tento efekt se dosáhne použitím nehořlavých izolačních materiálů, retardérů hoření v komoře profilu, použitím těsnění z ohnivzdorného materiálu s dilatačním účinkem a biologicky nezávadným papírem v oblasti upevnění skla.

S hodnotou propustnosti na rámu od 0,9 W/m²K, dosahuje vynikající tepelné vlastnosti a jeho vysoká kapacita zasklení až do 56 mm zaručuje maximální zvukovou izolaci.

Možnost spojení s pevným zasklením, použití panikových kování, automatické zavírání dveří, i panty a kliky určené a schválené pro sektor požárů.

 

Technické údaje

 

Zvuková izolace

Maximální zasklení: 48 mm

Maximální zvuková izolace Rw= 38 dB

Součinitel prostupu tepla

Uw od 1,1 (W/m²K)

Konzultovat typ, rozměry a sklo

Možnosti otevírání

Vnitřní otevírání:

Otevíravé 1 a 2 křídlové.

Vnější otevírání:

Otevíravé 1 a 2 křídlové.

otvor otvor otvor otvor

Části / Tloušťka stěny profilů

Části

Rám – 80 mm

Křídlo – 80 mm

Tloušťka stěny profilů

Dveře 2,2 mm.

Šířka polyamidové vložky 35 mm

Maximální rozměry / Maximální hmotnost

Maximální rozměry

Šířka (L)= 1.500 mm

Výška (H)= 2.600 mm

*Okno 1 křídlo, otevíravě-sklopné

Maximální hmotnost/křídlo 240 Kg

Kategorie dosažené ve zkušebně

Protipožární odolnost a kouřotěsnost

Zkouška realizována podle normy EN 1364-1:2000 - EN 1634-1:2010

TŘÍDA EI 2 60 - C5

Klasifikace podle normy UNE-EN 13501-2:2009 A1:2010

(C5= 200.000 zkušebních cyklů)

Zkouška na referenčních dveřích 1,35 × 2,35 m. 1 křídlo

Sklo EI60 monolitické 23 a 25 mm.

Povrchové úpravy

Možnost dvoubarevnosti

Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)

Lakované imitace dřeva

Antibakteriální lakování

Eloxování

 

Systémy oken a dveří pantových

  • Náhled -
  • Náhled +

 

Řez